Nazwa firmy samochodowej Talbot znana była już od 1903 r. Firmę założyli w Londynie dwaj panowie-Shrewsburg i Talbot przy udziale przedstawiciela francuskiej firmy Clement-D. M. Weigela. W 1919 r. firma Talbot wraz z firmą Sunbeam zostały zakupione przez francuską firmę Darracq. Powstał koncern S.T.D.
Konstruktorem wielu Talbotów był inżynier Anthony Lago. Firma wytwarzała głównie samochody sportowe i wyścigowe. Wozy te uzyskały wiele sukcesów w różnych zawodach.
W 1959 r. Talbot został przejęty w całości przez wytwórnię SIMCA, a ta jak wiadomo, została z kolei przejęta w 1970 r. przez koncern Chrysler. Od 1978 r. koncern Peugeot-Citroen nadzoruje dawne wytwórnie Chryslera w Europie. Postanowiono przywrócić samochodom dawną nazwę Talbot. Od 1979 r. na szyldach fabryk, w punktach sprzedaży i stacjach obsługi, w miejsce znaku firmowego – gwiazdy Chryslera, pojawił się znak Talbota-tradycyjna biało-niebieska litera T wpisana w czerwone koło.