Przeciwnie niż Louis Renault, który był człowiekiem ponurym, bezwzględnym, wiele wymagającym od swoich pracowników i mało towarzyskim – Andre Citroen organizował spotkania okolicznościowe pracownikom, organizował wypoczynek dla ich dzieci, zakładał żłobki. Ta dbałość o interesy robotników była jednak dobrze przemyślana, miała na celu związać ich z zakładem pracy, zmobilizować do wydajnej pracy.
Andre Citroen umarł w 1935 r. wyczerpany psychicznie i fizycznie działalnością organizacyjna-handlową swojego przedsiębiorstwa, natomiast L. Renault zmarł w 1944 r. Śmierć zastała go w więzieniu, gdzie przebywał oskarżony o współpracę z okupantem niemieckim.
Rywalizacja pomiędzy dwiema czołowymi firmami produkującymi samochody we Francji trwała po śmierci ich założycieli. Po zakończeniu II wojny światowej konkurowały ze sobą na rynku francuskim dwa samochody popularne-Renault 4CV i Citroen 2CV.
Motoryzacja francuska w liczbach
Z danych statystycznych za 1982 r. wynika, że we Francji zarejestrowanych było 19 750 000 samochodów osobowych. Pod względem liczby posiadanych samochodów osobowych Francja zajmuje drugie miejsce w Europie i czwarte miejsce w świecie. Wyprzedzają ją Stany Zjednoczone, Japonia i RFN. Podobnie wygląda sytuacja pod względem liczby wytwarzanych samochodów osobowych.
Wskaźnikiem, który obrazuje stan motoryzacji każdego kraju jest liczba pojazdów przypadających na 1000 mieszkańców. Pod tym względem Francja znajduje się na siódmym miejscu w świecie z liczbą 366 samochodów osobowych na 1000 mieszkań-ców.
Ta duża liczba pojazdów poruszających się po francuskich drogach nie tylko ułatwia Francuzom życie, ale również daje im pracę. Oblicza się, że około 10 procent pracujących ludzi we Francji żyje z motoryzacji. Wśród nich są pracownicy bezpośrednio zatrudnieni w wytwarzaniu pojazdów i ich zespołów oraz pracownicy zatrudnieni w sieci sprzedaży i w obsłudze samochodów.
Przeszło połowa francuskich samochodów eksportowanych jest za granicę, głównie do krajów europejskich. Na sukcesy w sprzedaży samochodów ma wpływ wiele czynników, oto niektóre z nich: samochody francuskie zużywają małą ilość paliwa, zapewniają wysoki komfort jazdy, duża jest gama produkowanych modeli, pozwalająca zaspokajać zróżnicowane potrzeby kupujących oraz dobrze jest rozwinięta i sprawnie pracująca sieć sprzedaży i obsługi.
Przemysł francuski przejawia znaczną aktywność organizacyjną. Firmy francuskie wytwarzające samochody mają powiązania międzynarodowe z firmami innych krajów, jak np. z amerykańskim Chryslerem i AMC, ze szwedzką firmą Volvo, radziecką marką Moskwicz i rumuńską Dacia.
Można również podać przykłady wewnętrznych powiązań francuskich producentów. Do największych takich powiązań zaliczana jest współpraca firm Peugeot-Citroen i Talbot. Firmy te tworzą jeden z największych koncernów samochodowych w Europie i na świecie, przy tym zachowały własne, odrębne nazwy marek samochodów.