Transport towarów

Większość z nas nie jest świadomych tego jak wiele pracy wiąże się z transportem towarów. Każdego dnia drogą lądową przewożonych jest miliony ton produktów pomiędzy miastami oraz krajami w całej Europie. Słysząc te dane zdajemy sobie sprawę z tego, że transport lądowy to ogromna część gospodarki każdego kraju. W jego skład wchodzą osoby zajmujące się sprawami organizacyjnymi, a także zawodowi kierowcy posiadający uprawienia do prowadzenia samochodów ciężarowych. Wiele firm zatrudnia własnych specjalistów od spraw logistycznych, którzy zajmują się planowaniem transportów poszczególnych towarów. Warto zwrócić uwagę na istotę oraz problemy związane z wykonywaniem pracy na podobnych stanowiskach, wymaga ona bowiem naprawdę zdolności organizacyjnych.

Logistyk

Osoby zajmujące stanowiska w zawodzie logistyka muszą być gotowe na wiele wyzwań związanych z odpowiednim planowaniem transportów poszczególnych towarów. Muszą dokładnie znać miejsc, do których dany towar ma dotrzeć, ale również warunki związane z jego przewozem, bowiem niektóre towary wymagają odpowiednich temperatur, aby docierając na miejsce docelowe mogły być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem. Szczególnie restrykcyjne warunki transportu dotyczą żywności oraz środków niebezpiecznych takich jak substancje chemiczne lub paliwa. Tu trzeba dodatkowo zwrócić ogromną uwagę w jakim rodzaju pojazdów będą one transportowane oraz w jakim czasie zostaną dostarczone na miejsce. Muszą również zwrócić uwagę na trasę, którą poruszać się będą samochody transportowe, ponieważ musi być ona dostosowana do wielkości pojazdu oraz towaru, który jest przewożony.

Odpowiednie planowanie – opłata za magazynowanie towarów

W branży związanej z transportem lądowym najważniejsze jest planowanie. Warto pamiętać o tym, że część towarów może w trakcie przewozy być przechowywana w różnego typu magazynach. Jest to ogromne ułatwienie pod względem organizacji, ponieważ umożliwia to dostosowanie czasu kierowców do planowanego transportu. Należy jednak pamiętać o tym, że istnieje opłata za magazynowanie towarów, która w depozytach wynosi 5% wartości celnej towaru, zaś w magazynach tymczasowych 2% wartości celnej towaru – opłata za każdy rozpoczynający się miesiąc przechowywania. W zależności od rodzaju towaru może być to zatem naprawdę wysoka cena. Zdarza się jednak, że jest to najlepsze rozwiązanie, z którego mogą skorzystać osoby odpowiedzialne za planowanie danego transportu.

Magazynowanie towaru – składowanie palet przepisy

Jeśli chodzi o samo przechowywanie naszego towaru, który oczekuje na transport w określonej lokalizacji to tu powinniśmy powierzyć go magazynierom. To oni wiedzą jakie składowanie palet przepisy obowiązują w danym kraju, z tego względu to oni powinni zajmować się tym zadaniem. Osoby zatrudnione w branży logistycznej nie powinny martwić się tymi aspektami transportu towarów. Do ich zadań należy wynajęcie magazynu oraz podpisanie odpowiednich umów, a także zorganizowanie pracy kierowców samochodów ciężarowych, którzy przywiozą oraz odbiorą określony towar w wyznaczonych dniach i godzinach. Dzięki temu mogą oni skupić się na tych najważniejszych i najtrudniejszych aspektach tego zadania jakim jest zarządzanie transportem towarów na terenie naszego kraju oraz za jego granicami. Powinni jednak pamiętać o tym, że wybranie odpowiedniego magazynu zależy od rodzaju produktów, które są transportowane. Dzięki temu towar będzie przewożony i magazynowany w odpowiednich warunkach, które wpłyną na jego jakość.