Dynamiczny rozwój technologii sprawia, że na rynku pojawiają się coraz bardziej zaawansowane maszyny przemysłowe, choćby te oparte na technologii CNC. Trzeba jednak pamiętać, że nawet najbardziej innowacyjne podzespoły czy oprogramowanie sterujące nie wystarczą, aby zapewnić ich prawidłową, bezawaryjną pracę. Jednym z kluczowych momentów jest ten, w którym następuje montaż urządzeń przemysłowych. Jak zrobić to poprawnie? Oto najważniejsze informacje.

Dlaczego poprawny montaż maszyn i urządzeń ma tak duże znaczenie?

Urządzenia przemysłowe to sprzęt, który waży wiele ton i zazwyczaj pracuje nieustannie przez całą dobę. Tak intensywna eksploatacja oznacza, że nawet najmniejsze niedociągnięcie może pociągać za sobą poważne konsekwencje dwojakiego rodzaju.

Po pierwsze, nie stabilne ustawienie sprzętu może oznaczać jego przedwczesne wyeksploatowanie się lub większą awaryjność. To przekłada się na problemy z utrzymaniem ruchu, ciągłości produkcji, a w dalszej kolejności – na poważne straty finansowe dla przedsiębiorstwa.

Po drugie, brak odpowiedniego wypoziomowania maszyn przemysłowych stwarza ogromne ryzyko dla bezpieczeństwa osób przebywających w hali fabrycznej – i to zarówno operatorów sprzętu, jak i osób postronnych. To dlatego Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy wskazuje jako jeden z wymogów koniecznych ich umiejscowienie „w sposób stateczny”. Nieprawidłowości mogą więc nieść za sobą również skutki prawne.

Jak wygląda prawidłowe poziomowanie maszyn, ich posadowienie i montaż?

Bez względu na to, czy w grę wchodzi ustawianie maszyn nowo zakupionych do firmy, czy też relokacja produkcji – procedury poziomowania, posadowienia i montażu są podobne. Proces ten powinien przebiegać wieloetapowo. Kluczowe zadania, które należy wykonać, to:

  1. wybranie optymalnego miejsca na posadowienie maszyn – posadzka musi spełniać wyśrubowane normy w zakresie maksymalnego obciążenia czy odporności na drgania,
  2. bezpieczna relokacja maszyn – z wykorzystaniem wózków transportowych, podnośników hydraulicznych, a także rolek powietrznych, które redukują ryzyko uszkodzenia sprzętu czy powstania tarć,
  3. poziomowanie maszyn – wykorzystuje się w tym celu poziomice oczkowe, rurkowe, a także niwelatory laserowe; jeżeli zachodzi potrzeba wyrównania poziomu, stosuje się elementy pozycjonujące, a w szczególności stopy wahliwe, które umożliwiają precyzyjne ustawienia kątów nachylenia poszczególnych elementów, zgodnie ze specyfikacją techniczną; należy również upewnić się, że została ustawiona prawidłowa współosiowość wałów i przekładni;
  4. niwelacja drgań – w zależności od specyfiki podłoża, pracy maszyny i warunków technicznych, może być konieczna wibroizolacja czynna (zapobieganie przenoszeniu się drgań z maszyny na podłoże) lub bierna (przeciwdziałanie przedostawaniu się drgań z podłoża na maszynę), z wykorzystaniem odpowiednich wibroizolatorów.

Po zakończeniu tych prac następuje podłączenie maszyn i ich testowe uruchomienie. Jeśli podczas inspekcji nie zostaną stwierdzone żadne nieprawidłowości, może nastąpić wznowienie ruchu.

Jak widać, zarówno relokacja maszyn, jak i ich poziomowanie, posadowienie i montaż to zadania, które należy zrealizować przy wsparciu ekspertów. Jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, skontaktuj się np. z firmą INREL, której specjalnością są kompleksowe usługi transportu i montażu urządzeń przemysłowych. W ten sposób uzyskasz niezbędne informacje i zaplanujesz bezpieczne wykonanie prac.

Poznaj wszystkie usługi świadczone przez Inrel na http://inrel.pl/